Kårstämma 2011

Här finns handlingar till Djursholms Scoutkårs årstämma 2011 

Stämman hålls torsdagen den 10 mars  kl 19.00 i scoutstugan, Ranängen.

Alla medlemmar i Djursholms Scoutkår (dvs scoutledare och barn å vuxna som är registrerade i medlemsregistret, dvs betalar medlemsavgift) har rösträtt på kårstämman. Andra är välkomna att lyssna, men har inte rösträtt.

 

Inbjudan

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansräkning

Revisionsberättelse

Publicerad: 2011-02-22 - Sandra Hammarstrand
Ändrad: 2011-03-30 - Sandra Hammarstrand