Kårstämma 2008

Här finns handlingar till 2008 års kårstämma:

Inbjudan

Verksamhetsberättelse för 2007

Resultaträkning för 2007

Balansräkning för 2007

Revisionsberättelse för 2007

Publicerad: 2008-03-06 - Bertil Ernberg