Kårstämma 2007

Här finns handlingar till 2007 års kårstämma:


Inbjudan

Verksamhetsberättelse för 2006

Resultaträkning för 2006

Balansräkning för 2006

Revisionsberättelse för 2006

Kårstämmoprotokoll


Publicerad: 2007-02-12 - Bertil Ernberg
Ändrad: 2008-03-06 - Bertil Ernberg